Jokaisella omanlaisensa nälkä

Psyykkinen nälkä määrittää yksilön tavoitteet. Yksilön tavoitteet luovat lähtökohdan yksilön toiminnalle. Yksilöitä on käytännöllisestä näkökulmasta katsoen lukematon määrä. Yksittäisillä yksilöillä on eri elämän vaiheita valtava määrä elämänsä aikana. Eri elämänvaiheissa on usein omat tavoitteensa ja ihmismieli muuttuu ihmiselon aikana. Toki elämänpituisiakin tavoitteita on. Tavoitteita on siis maailmassa hahmottamattoman suuri määrä eri yksilöistä ja yksilöiden eri…